Raport półroczny SA-P 2011

Raport półroczny SA-P 2011

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2011 obejmujące okres

                                                                       od 2011-01-01 do 2011-06-30

oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego 2010 obejmujące okres

                                                                       od 2010-01-01 do 2010-06-30

Treść raportu :

raport półroczny cz.1

raport półroczny cz.2