O nas

WISTIL S.A.- jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej zajmuje się opracowywaniem strategii rozwoju i strategicznym zarządzaniem Grupą Kapitałową, koncentrując się na efektywnym zarządzaniu portfelem spółek w sektorze przemysłowym, działających m.in. w branży:
– włókienniczej – nici, taśmy i sznurki pasmanteryjne;
– ceramicznej – porcelana stołowa, galanteria porcelanowa;
– produkcja rolet wewnętrznych i zewnętrznych;
Spółka rozszerzyła swoją działalność w zakresie holdingów finansowych oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.
Od 13.03.1998 r. akcje WISTI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dane obligatoryjne
 Firma : „WISTIL” Spółka Akcyjna
 Siedziba i adres : 62-800 Kalisz, ul. Złota 40
 Wpis do rejestru : Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000026570

 Numer identyfikacji podatkowej (NIP ): 618-004-17-35
 Kapitał zakładowy i Kapitał wpłacony : 5.000.000,00 zł.
Historia

Początki istnienia firmy datuje się od 1912 r., kiedy to niemieccy przedsiębiorcy, bracia Wilhelm i Hugon Mullerowie, zakładają w Kaliszu firmę włókienniczą. W 1928 r. – powołano spółkę akcyjną pod nazwą „Wilhelm i Hugo Bracia Muller, Bielarnia, Farbiarnia, Wykończalnia i Tkalnia”.

1945 – obiekty spółki zostają przejęte przez Państwo i podporządkowane pośrednio Zjednoczeniu Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego
1971 – Kaliskie zakłady otrzymują nazwę ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO ”WISTIL”

1992 – ZPJ „WISTL” zostają przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
1993 – WISTIL S.A. zostaje włączony do programu komercjalizacji w ramach powszechnej prywatyzacji
1995 – Skarb Państwa akcje spółki WISTIL S.A. wnosi do 15-stu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
1998 – akcje Spółki debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych
1999 – pakiet kontrolny spółki nabyli prywatni inwestorzy Państwo Zenona i Marian Kwiecień
2000 – powstaje grupa kapitałowa WISTIL
2005 – w skład grupy wchodzi kilkanaście zakładów branży włókienniczej, ceramicznej i chemicznej
2008 – zostaje zmieniona nazwa spółki: Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL Spółka Akcyjna zmieniają nazwę na WISTIL
Spółka Akcyjna
2010 październik – Zarząd Spółki podejmuje decyzję o zmianie profilu działalności

Profil

Celem Grupy Kapitałowej WISTIL jest podnoszenie wartości ekonomicznej całej Grupy oraz jej poszczególnych uczestników poprzez wykorzystywanie i rozwój ich potencjału wynikającego z wzajemnej współpracy oraz sprawnego systemu nadzoru  właścicielskiego.

Grupa Kapitałowa WISTIL zatrudnia doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę w różnych specjalnościach i wykorzystuje wiedzę i umiejętności pracowników dla kompleksowej obsługi klienta  dążąc do rozszerzenia zakresu dotychczasowej działalności.

Efektywny nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej WISTIL pełni funkcję integrującą w procesie zarządzania i kontroli, poprzez współdziałanie organów spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład grupy, przy podejmowaniu najważniejszych   decyzji.

Wizja – kim jesteśmy

Grupa kapitałowa WISTIL to polska grupa kapitałowa, która spełnia marzenia konsumentów, dostarczając na rynek najlepsza porcelanę oraz piękne firany, tkaniny dekoracyjne i koronki oraz nici.

W skład  Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A wchodzą następujące podmioty:

  • jednostka dominująca – „WISTIL”S.A. z siedzibą w Kaliszu;
  • jednostka zależna Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A., z siedzibą w Łubianie,

która jest spółką dominującą dla jednostek niższego szczebla:

  • Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie;
  • „Lubeko” Sp. z o.o. z siedzibą w Łubianie,
  • „Lubiana-Hurt” Sp. z o.o. z siedzibą w Łubianie,
  • „ Limko” Sp. z  o.o. z siedzibą w Łubianie,

oraz partnerzy Grupy Kapitałowej:

  • Fabryka Nici „Ariadna” S.A. z siedzibą w Łodzi
2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone