slider-lubiana

slider-lubiana

"Lubiana"

Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” SA w Łubianie to największy europejski producent w tej branży w Europie. Rocznie produkujemy ok. 15 tys. ton porcelany (48 mln. szt. wyrobów) sprzedawanych w 43 krajach świata. W ofercie posiadamy 39 fasonów, w tym ok. 60% to oferta dla gastronomii i hotelarstwa. Zaopatrujemy sieci znanych hoteli i restauracji w Polsce i na świecie., również pracujemy dla znanych marek : Pierre Cardin, Alessi, Eva Solo, Home Bugatti.


slider_cmielow

slider_cmielow


Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. powstała w czerwcu 2013 roku z połączenia spółek Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. i Porcelana „Chodzież” S.A. W ten sposób firma łączy tradycje dwóch fabryk porcelany o bogatym, polskim rodowodzie - 223 lata nieprzerwanej działalności fabryki w Ćmielowie (rok zał. 1790) i 161 lat fabryki w Chodzieży (rok zał. 1852). Firma specjalizuje się w produkcji wysokogatunkowej, cienkościennej porcelanowy : serwisów kawowych i obiadowych oraz wyjątkowej galanterii porcelanowej i figurek.

slider_ariadna

slider_ariadna


ARIADNA S.A. Fabryka Nici jest jednym z największych producentów i ekspo­rterów nici, taśm pasmanteryjnych oraz wyrobów pikowanych w Polsce. Ponad stuletnie doświadczenie, inwestycje w rozwój technologiczny, profesjonalne zarządzanie oraz baczne wsłuchiwanie się w potrzeby rynku, to główne czynniki składające się na sukces firmy. Produkty ARIADNY S.A. posiadają liczne certyfikaty, wśród nich Oeko-Tex Standard 100. W firmie wprowadzony jest także System Zarządzania Jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2008.

slider_vertex

slider_vertex


Firma Vertex S.A. to polski producent rolet wewnętrznych, rolet zewnętrznych, żaluzji aluminiowych, żaluzji drewnianych, żaluzji pionowych, paneli japońskich, plis okiennych, rolet screen, bram garażowych, markiz, pergoli i moskitier. Produkty dostępne są na rynku polskim oraz w 18 państwach europejskich. Liczba sprzedawanych osłon okiennych sięga kilkuset tysięcy rocznie. Ponad 25-letnie doświadczenie, trzy nowoczesne zakłady produkcyjne oraz świetnie wyszkoleni pracownicy to podstawa sukcesu firmy.
Vertex S.A. to doskonały partner dla Architektów, Inwestorów, Deweloperów oraz Klientów B2B.


POZNAJ GRUPĘ WISTIL S.A.

W skład grupy WISTIL wchodzą obecnie spółki produkujące porcelanę, tekstylia domowe oraz materiały wyposażenia wnętrz.

wistil_grupa
Firmy partnerskie:
logo_ariadna
KOMUNIKATY I RAPORTY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 15 maja 2024

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do KRS nr 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 maja 2024 r. na godz.10.00 w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Fraja w Kaliszu ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad:
1) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2023 roku
2) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WISTIL S.A. za rok obrotowy 2023
3) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2023
4) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
5) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023
6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WISTIL” S.A. na dzień 18 maja 2023

Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2023 r. na godz.10.00 w Kaliszu, ul. Sukiennicza nr 8/2, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 7. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 8. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta za rok 2022;
 9. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
 10. oceny Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r. oraz  oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 11. oceny Rady Nadzorczej  z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Grupy za rok obrotowy 2022;
 12. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku;
 15. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 16. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WISTIL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL za rok 2022;
 17. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 18. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
 19. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
 20. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WISTIL S.A. na dzień 19 maja 2022

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 maja 2022 r. na godz.11.30 w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  2. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A.  za rok obrotowy 2021 oraz
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  3. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2021 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL”  S.A. za rok obrotowy 2021;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  7. powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 700-1500.

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone