Raport bieżący nr 29/2011

Temat: uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. w dniu 27 września 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 września 2011 r.

Załączniki:

Plik Opis
uchwaly27092011.pdf Uchwały NWZ Spółki WISTIL S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-09-27 Mieczysław Kędzierski
Artur Poborski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarzadu