Raport nr 6/2016

Temat: Otrzymanie wniosku od Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

 

 

Treść raportu :

Zarząd Spółki WISTIL S.A., informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek od Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Hausmana o odwołanie go z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wniosek zostanie przedstawiony do rozpatrzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zm.)