Raport bieżący nr 23/2011

Temat: odwołanie prokury

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Zarząd WISTIL S.A., infromuje iż w oparciu o przepis art. 371 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych z dniem 24 sierpnia 2011 r. odwołana została prokura oddzielna, udzielona w 2010 r. Pani Barbarze Olszewskiej. Przyczyn odwolania prokury nie podano.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
 

2011-08-25

 

Wojciech Fedko

Remigiusz Adamiak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarzadu