Raport bieżący nr 19/2012

Temat: Inicjatywa łączenia jednostek podporządkowanych Emitentowi

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że  Zarządy Spółek podporządkowanych Emitentowi: Porcelana „Chodzież” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodzieży oraz Zakłady Porcelany „Ćmielów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ćmielowie,  podjęły decyzję o zainicjowaniu procesu połączenia obu spółek  ogłaszając plan połączenia Spółki Porcelana „Chodzież” S.A., jako Spółki przejmującej ze Spółką Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej.