Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący

       okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

    Treść raportu :

Skonsolidowany raport kwartalny

     Załącznik:

 QSr 03-2012r