Raport bieżący nr 16/2012

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie – wykaz akcjonariuszy powyżej 5 %

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu  21.06.2012 r. :

1.   Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych  „PIOTROWICE ” Sp. z

o.o. –  Zawichost – Piotrowice – 485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo

głosów, co stanowi  89,558 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz  48,5374 %

głosów  w ogólnej liczbie głosów.

2 .  Zenona Kwiecień  – Łódź – 55.590 akcji zwykłych na okaziciela i

tyle samo głosów, co stanowi  10,2571  %   głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz

5,56 % głosów  w ogólnej  liczbie głosów.