Dane obligatoryjne
 Firma : „WISTIL” Spółka Akcyjna
 Siedziba i adres : 62-800 Kalisz, ul. Złota 40
 Wpis do rejestru : Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000026570

 Numer identyfikacji podatkowej (NIP ): 618-004-17-35
 Kapitał zakładowy i Kapitał wpłacony : 5.000.000,00 zł.
2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone