Profil

Celem Grupy Kapitałowej WISTIL jest podnoszenie wartości ekonomicznej całej Grupy oraz jej poszczególnych uczestników poprzez wykorzystywanie i rozwój ich potencjału wynikającego z wzajemnej współpracy oraz sprawnego systemu nadzoru  właścicielskiego.

Grupa Kapitałowa WISTIL zatrudnia doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę w różnych specjalnościach i wykorzystuje wiedzę i umiejętności pracowników dla kompleksowej obsługi klienta  dążąc do rozszerzenia zakresu dotychczasowej działalności.

Efektywny nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej WISTIL pełni funkcję integrującą w procesie zarządzania i kontroli, poprzez współdziałanie organów spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład grupy, przy podejmowaniu najważniejszych   decyzji.

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone