O nas

WISTIL S.A.- jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej zajmuje się opracowywaniem strategii rozwoju i strategicznym zarządzaniem Grupą Kapitałową, koncentrując się na efektywnym zarządzaniu portfelem spółek w sektorze przemysłowym, działających m.in. w branży :
– włókienniczej – firanki , koronki , tkaniny dekoracyjne, nici ;
– ceramicznej – porcelana stołowa, galanteria porcelanowa;
Spółka rozszerzyła swoją działalność w zakresie holdingów finansowych oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.
Od 13.03.1998 r. akcje WISTI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2022 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone