O nas

WISTIL S.A.- jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej zajmuje się opracowywaniem strategii rozwoju i strategicznym zarządzaniem Grupą Kapitałową, koncentrując się na efektywnym zarządzaniu portfelem spółek w sektorze przemysłowym, działających m.in. w branży:
– włókienniczej – nici, taśmy i sznurki pasmanteryjne;
– ceramicznej – porcelana stołowa, galanteria porcelanowa;
– produkcja rolet wewnętrznych i zewnętrznych;
Spółka rozszerzyła swoją działalność w zakresie holdingów finansowych oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.
Od 13.03.1998 r. akcje WISTI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone