Historia

Początki istnienia firmy datuje się od 1912 r., kiedy to niemieccy przedsiębiorcy, bracia Wilhelm i Hugon Mullerowie, zakładają w Kaliszu firmę włókienniczą. W 1928 r. – powołano spółkę akcyjną pod nazwą „Wilhelm i Hugo Bracia Muller, Bielarnia, Farbiarnia, Wykończalnia i Tkalnia”.

1945 – obiekty spółki zostają przejęte przez Państwo i podporządkowane pośrednio Zjednoczeniu Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego
1971 – Kaliskie zakłady otrzymują nazwę ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO ”WISTIL”

1992 – ZPJ „WISTL” zostają przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa
1993 – WISTIL S.A. zostaje włączony do programu komercjalizacji w ramach powszechnej prywatyzacji
1995 – Skarb Państwa akcje spółki WISTIL S.A. wnosi do 15-stu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
1998 – akcje Spółki debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych
1999 – pakiet kontrolny spółki nabyli prywatni inwestorzy Państwo Zenona i Marian Kwiecień
2000 – powstaje grupa kapitałowa WISTIL
2005 – w skład grupy wchodzi kilkanaście zakładów branży włókienniczej, ceramicznej i chemicznej
2008 – zostaje zmieniona nazwa spółki: Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL Spółka Akcyjna zmieniają nazwę na WISTIL
Spółka Akcyjna
2010 październik – Zarząd Spółki podejmuje decyzję o zmianie profilu działalności

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone