Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2016

       Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2016

                za 3 kwartał roku obrotowego 2016

      obejmujący okres od 01-01-2016 do 30-09-2016

Treść raportu:

Raport-qsr-3-2016

Załącznik:

Załacznik qsr-03-2016r-p