Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2013

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSFR.

 

Raport kwartalny QSr 4/2013

 

Załącznik QSr 04-2013r