Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

   za 3 kwartał roku obrotowego 2014

obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-09-2014

   Treść Raportu

      Raport QSr 03-2014

  Załącznik

      Załącznik QSr 03-2014r