Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2014

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSFR.

Treść raportu:

Raport za I kwartał 2014

Załącznik:

QSr 01-2014r p