Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2017

Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2017

    za 3 kwartał roku obrotowego 2017

obejmujący okres od 01.01.2017  do 30.09.2017

Treść raportu:

Raport III kwartał 2017

Załącznik:

Q Sr-03-2017