RB nr 5/2011

Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 38/2010 z dnia 10.12.2010 r. o dane dotyczące Pań Zenony Kwiecień i Niny Surmy ponownie wybranych do Rady Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. przez NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 10.12.2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pani Zenona Kwiecień – wykształcenie średnie, zasiada w Radzie  Nadzorczej  Spółki „WISTIL” S.A. od 1999 r. . Pani Zenona Kwiecień zasiada  m. in. w Radzie Nadzorczej Spółki  pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” S.A. z/s w Kaliszu oraz w Radzie Nadzorczej Spółki pod firmą Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych ‘PIOTROWICE” Sp. z o.o. w Piotrowicach.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta , nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Nina Surma – jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu od 2004 r.. Posiada wykształcenie wyższe, mgr inż. – Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury. Studia Podyplomowe – Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania. Pracuje jako Główna Księgowa w Zakładach Dziewiarskich „GRAMARK”  z/s  Łódź – Wiączyn Dolny.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta , nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna : par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-02-08 Mieczysław Kedzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent