RB nr 1/2011

Temat: Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi o zwolnieniach grupowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu informuje, że w dniu dzisiejszym między Zarządem Spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce , zawarte zostało porozumienie w sprawie szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Procedura wypowiedzeń umów o pracę objętych porozumieniem zakończy się w miesiącu czerwcu 2011 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-01-10 Mieczysław Kędzierski

Barbara Olszewska

Wiceprezes Zarządu

Prokurent