Raport bieżący nr 8/2012

Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu  06.03.2012 r. :

1.   Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych  „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. –Tarnobrzeg – 213.300 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 77,8776 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 21,33 % głosów  w ogólnej liczbie głosów.
2.    Marian  Kwiecień/ Zenona Kwiecień  – Łódź – 55.590 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi  20,2963%   głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,56% głosów  w ogólnej  liczbie głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2012-03-06 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu