Raport bieżący nr 4/2018

Temat:  Oświadczenie Akcjonariusza, Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacja poufna

 

Zarząd WISTIL S.A. w Kaliszu informuje, że w dniu 25.05.2018 otrzymał od Akcjonariusza Spółki WISTIL S.A. i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej WISTIL S.A. Pani Zenony Kwiecień oświadczenie  następującej treści:

                                                                                                                                        

 

„Łódź, 25 maja 2018r

dane osobowe

 

Zarząd Spółki

Pod firmą „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA

Z siedzibą w Kaliszu

Ul. Majkowska 13

62-800 Kalisz

 

W wykonaniu postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive – MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation) uprzejmie informuję że w dniu 25 maja 2018r odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firma Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w toku którego powzięłam wiadomość, iż spółka ta planuje przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji spółki publicznej WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kaliszu KRS 0000026570. W dniu 25 maja 2018 została mi złożona propozycja przystąpienie do „Porozumienia w sprawie nabywania akcji spółki publicznej” dotyczącego spółki publicznej WISTIL S.A., którą to propozycję przyjęłam i przystąpiłam do Porozumienia.

Transakcja przymusowego wykupu będzie realizowana przez spółkę pod firmą Piotrowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie informuję, że nie byłam informowana wcześniej, ani służbowo ani prywatnie o planowanej transakcji.

 

Łączę wyrazy szacunku

Zenona Kwiecień”