Raport bieżący nr 33/2011

Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 września 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarzad spólki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 września 2011 r.

1. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych PIOTROWICE Sp. z o.o. – Zawichost – 485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 57,83% na tym walnym zgromadzeniu oraz 48,54% głosów w ogólnej liczbie głosów.

2. Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych PIOTROWICE II Sp. z o.o. – Tarnobrzeg – 213.300 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 25,42% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 21,33% głosów w ogólnej liczbie głosów.

3. Iwona Kwiecień-Poborska – Łódź – 80.001 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 9,53% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 8,00% głosów w ogólnej liczbie głosów.

4. Zenona Kwiecień – Łódź (inf.dodatkowe Marian Kwiecień – Łódź) – 55.590 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 6,62% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,56% głosów w ogólnej  liczbie głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-09-27 Mieczysław Kędzierski

Artur Poborski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu