Raport bieżący nr 32/2011

Temat: udzielenie prokury

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu podaje do wiadomości, iż z dniem 27 września udzielił prokury Pani Barbarze Olszewskiej. Prokura została udzielona jako jednoosobowa, oddzielna.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-09-27 Mieczysław Kędzierski
Artur Poborski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarzadu