Raport bieżący nr 3/2016

Temat: Informacja poufna o zawarciu umowy na wykonanie prac projektowych.

 

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu :

Zarząd „WISTIL” S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zm.).

Zarząd „WISTIL” S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2016 roku umowy pomiędzy „WISTIL” S.A. (Emitent) a Axis Mason Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na wykonanie urbanistyczno-architektonicznego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych Emitenta, położonych przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu.

Treść umowy: w Załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zm.)

 

Załącznik:

Załącznik