Raport bieżący nr 19/2011

Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 70pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A.  z siedzibą w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki  „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 27 czerwca 2011 r.

1. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych PIOTROWICE                Sp. z o.o. – Zawichost – 485.374 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 63,96 % na tym walnym zgromadzeniu oraz 48,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

2. Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych PIOTROWICE II Sp. z  o.o. – Tarnobrzeg – 213.300 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi 28,11 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 21,33%  głosów w ogólnej liczbie głosów.

3. Zenona Kwiecień – Łódź – 55.590 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów , głosów co stanowi 7,33 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,56% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-06-27 Wojciech Fedko Prezes Zarządu