Raport bieżący nr 14/2016

Temat: zwiększenie inwestycji krótkoterminowych (środki pieniężne).

Podstawa prawna : Art.17 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, iż stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych przekroczył 10 % kapitałów własnych Emitenta.