Raport bieżący nr 13/2016

Temat: informacja o projekcie koncepcyjnym zagospodarowania terenów poprzemysłowych spółki WISTIL S.A.,

Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Zarząd WISTIL S.A. informuje o przedstawieniu przez Spółkę AXIS MASON Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, urbanistyczno-architektonicznego projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych spółki WISTIL S.A., położonych w Kaliszu, przy ulicy Majkowskiej, pod nazwą WISTIL BIZNES PARK.

Zarząd podejmie kroki w celu rozpowszechniania koncepcji i pozyskania inwestorów zainteresowanych realizacja projektu.

Pełny opis koncepcji został zamieszczony na stronie internetowej www.wistil.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

Skrócony opis koncepcji, znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Załącznik:

Skrócony opis koncepcji WISTIL BIZNES PARK