Raport bieżący nr 12/2016

Temat: informacja o przychodach

Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Na podstawie wstępnych danych zarząd WISTIL S.A. informuje o ca 10 % wzroście skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2016 roku, które wstępnie wynoszą 136,7 mln PLN w stosunku do 124,1 mln PLN za ten sam okres 2015 roku.
Jednocześnie WISTIL S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LUBIANA S.A. (spółka zależna) w pierwszym półroczu 2016 wzrosły o ca 12 % w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.