Raport bieżący Nr 1/2016

Temat:                             Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Podstawa prawna:    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z siedzibą w Kaliszu podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.:

          I .  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok – 28.04.2016 roku.

          II. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze

                2016 roku – 31.08.2016 roku. 

          III. Raporty kwartalne:

                 1.  Za IV kwartał 2015 roku –   29.02.2016 roku

                  2.  Za I kwartał 2016 roku    – 13.05.2016 roku

                  3.  Za III kwartał 2016 roku – 14.11.2016 roku

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Spółka „WISTIL” S.A. nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

2024 © WISTIL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone