Raport bieżący nr 11/2017

Temat:  Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą WISTIL S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd WISTIL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 października 2017 Rada Nadzorcza WISTIL S.A. powołała Komitet Audytu w składzie:

Jarosław Marczak – Przewodniczący Komitetu Audytu

Zbigniew Turlakiewicz – Członek Komitetu Audytu

Marcin Hausman – Członek Komitetu Audytu

Zarząd WISTIL S.A. informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania przewidziane w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).