Raport bieżący nr 11/2011

Temat: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 17.03.2011 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 17.03.2011 r.

1. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE” Sp. z o.o. – Zawichost – Piotrowice  – 485.374 akcji zwykłych na okaziciela  i tyle samo głosów, co stanowi  57,83  % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 48,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

2.   Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych  „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. –
Tarnobrzeg – 213.300 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co stanowi
25,42 %  głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 21,33 % głosów w ogólnej
liczbie głosów.

3.   Zenona Kwiecień – Łódź – 55.590 akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo głosów, co
stanowi 6,62 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 5,56 % głosów w ogólnej
liczbie głosów.

4.   Iwona Kwiecień – Poborska – Łódź – 80.001  akcji zwykłych na okaziciela i tyle samo
głosów, co stanowi 9,53 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 8,00 % głosów
w ogólnej  liczbie głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2011-03-17 Wojciech Fedko Prezes Zarządu