Raport bieżący nr 10/2017

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Podstawa prawna:
Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 22 oraz par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że ZWZA w dniu 14 czerwca 2017 r., powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

ZWZA WISTIL S.A. powołało w dniu 14 czerwca 2017 r., w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

1) Zenonę Kwiecień – wykształcenie średnie, zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. od 1999 r. . Pani Zenona Kwiecień zasiada m. in. w Radzie Nadzorczej Spółki pod firmą Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” S.A. z/s w Kaliszu oraz w Radzie Nadzorczej Spółki pod firmą Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych ‘PIOTROWICE” Sp. z o.o. w Piotrowicach.
Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2) Ninę Surmę – jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu od 2004 r.. Posiada wykształcenie wyższe, mgr inż. – Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa i Architektury. Studia Podyplomowe – Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania. Pracuje jako Główna Księgowa w Zakładach Dziewiarskich „GRAMARK” z/s Łódź – Wiączyn Dolny. Zatrudniona w Polskich Zakładach Porcelany “Ćmielów ” i “Chodzież “ S.A. Biegły Rewident nr 10722 .
Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3) Jarosława Marczaka – doktor nauk ekonomicznych. Od 1986 r. związany z Uniwersytetem Łódzkim, aktualnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Finansów i Rachunkowości MSP w Instytucie Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, członek Komisji Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i senackiej Komisji Ekonomicznej UŁ, wiceprezes ds. finansów ZNP w UŁ. Prowadzi zajęcia z zakresu finansów publicznych, podatków, finansów przedsiębiorstw. Dorobek naukowy jest poświęcony także tej problematyce.
Związany z Grupą „Wistil” od 2008 r. Był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. i Fabryce Firanek i Koronek „Haft” S.A. Obecnie jest Sekretarzem Rady Nadzorczej Zakładów Przetwórczych Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” Sp. z o.o. i Sekretarzem Rady Nadzorczej „Ariadna” SA Fabryka Nici.
Wykładał, m.in., na kursach dla maklerów giełdowych, członków rad nadzorczych i kadr kierowniczych przedsiębiorstw.
Od 2015 roku jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego Oddział w Łodzi oraz członkiem Prezydium Zarządu Krajowego PTE.
Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
4) Zbigniewa Turlakiewicza – 2007-2008 dwusemestralne Podyplomowe Studium wyceny spółek kapitałowych przy SGH w Warszawie, 2001 -2003 Studium MBA Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi, 1973-1977 Uniwersytet Łódzki, Wydział: Ekonomiczno – Socjologiczny, Kierunek: Informatyka i Cybernetyka Ekonomiczna Specjalność Przetwarzanie danych i rachunkowość. Od 1998 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy – Fabryka Nici „ARIADNA” S.A. w Łodzi. Certyfikat Księgowy nr 1524/2003
Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
5) Marcina Hausmana – wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego . Dyplom ukończenia studiów ExecutiveMBATowsonUniversity, University of Baltimore, Certyfikat ukończenia studiów Executive MBA Robert H. Smith School of Business University of Meryland , Uniwersytet Łódzki. W 2011 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży w Fabryce Nici „Ariadna” S.A. Członek Rady Nadzorczej Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. od 04.06.2013.
Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.