Raport bieżący nr 10/2016

Temat:

Treść  uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 07 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 07 czerwca 2016 r. :

Treść uchwał:

Treść uchwał z ZWZA WISTIL S.A. z 07.06.2016