Wszystkie wpisy, których autorem jest Redaktor

Kod LEI dla WISTIL S.A.  259400EDQCS1GO57PB41 – „WISTIL”S.A.

Raport bieżący nr 10/2017

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Podstawa prawna:
Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 22 oraz par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ), Zarząd Spółki „WISTIL” S.A. informuje, że ZWZA w dniu 14 czerwca 2017 r., powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2017

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki „WISTIL” S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r. :

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 8/2017

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2017

Temat : Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. z/s w Kalisz w dniu 14 czerwca 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Czytaj dalej